йордан ботунски йордан ботунски работодател

Назначаване на жена с изтекло майчинство, освободена от работаМога ли да назнача жена, освободена от работа и с изтекло майчинство по чл.68, ал.1, т.1 и да я освободя след 15 дни по чл.328, ал.1, т.12. така че да получава средства от борсата в пълния им размер? Трябва ли да я освободя с предизвестие?Отговори

  • Ако основанието за прекратяване на срочен трудов договор преди да е изтекъл неговия срок е чл.328, ал.1, т.12 от КТ (при обективна невъзможност за изпълнение на трудовия договор) инициативата е от страна на работодателя и той е длъжен да отправи предизвестие до работника.

    Съгласно чл.326, ал.2 от КТ срокът на предизвестието при прекратяване на срочен трудов договор е 3 месеца, но не повече от остатъка от срока на договора.

    На основание чл.220, ал.1 от КТ страната, която има право да прекрати трудовото правоотношение с предизвестие, може да го прекрати и преди да изтече срокът на предизвестието, при което дължи на другата страна обезщетение в размер на брутното трудово възнаграждение на работника или служителя за неспазения срок на предизвестието.

    Анелия Петрова
  • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

-->