681022ь Спасов 681022ь Спасов ЕЛ.Техник

ТрудострояванеДобър Ден.Предварително ви благодаря за отделеното ви внимание.Трудостроен съм за срок от една година

въз основа на решение от ТЕЛК след ЧМТ.На базата на това решение и експертна оценка от служба по трудова медицина изпълнявам трудовите си задължения но при облекчени условия на труд и без преместване на друга длъжност.Въпросът ми е ако след явяване на ТЕЛК идната година ми се продължи с още например една година телкиирането но без ограничения от комисията,работодателя има ли законово основание да ме премести на друга длъжност.


Отговори

-->