Йорданка Терзийска Йорданка Терзийска счетоводител

Осчетоводяване на стари фактуриОт "Топлофикация София" ми изпратиха фактури от септември 2015 до юли 2016 год. фактурите не са осчетоводени и не са платени. Плащането ще се извърши през 09.2016 г.

Как следва да се осчетоводят фактурите и за кои се ползва ДДС и влизат в дневниците за покупки?Отговори

 • Здравейте!

  Съгласно чл.72,ал.1 от ЗДДС правото на приспадане на данъчен кредит може да бъде упражнено за данъчния период, през който е възникнало това право, или в един от следващите 12 данъчни периода. Както знаете данъчният период е едномесечен и съвпада с календарния месец.

  Относно осчетоводяването следва да се съобразите с това, че сте в нарушение на основни принципи на счетоводстото - за съпоставимост на приходите и разходите и за текущо начисляване.

  Съгласно чл.77,ал.1 от ЗКПО разходите, отчетени в нарушение на счетоводното законодателство, не се признават за данъчни цели в годината на счетоводното им отчитане.

  Поздрави,
  Петя Иванова
 • Това означава, че мога да си приспадам данъчния кредит за всички фактури,
  но за фактурите отнасящи се за 2015год които са на стойност 199лв ще си увелича печалбата за 2016г ?
 • Да, точно така.

  Анелия Петрова
 • Много благодаря за отговорите!
 • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

-->