Vesela Stefanova Vesela Stefanova учител

Изплащане на обезщетение за неизползван платен отпускСъществува ли някакво законово основание да не се изплаща обезщетение за неизползван платен отпуск при приключване на срочен трудов договор с аргумента, че ако бъде изплатено такова, няма да може служителят да бъде отново назначен на срочен трудов договор след два месеца?Отговори

 • Здравейте !

  На основание чл.224, ал.1 от Кодекса на труда единствено и само при прекратяване на трудовото правоотношение работникът или служителят има право на парично обезщетение за неизползвания платен годишен отпуск.

  Анелия Петрова
 • Благодаря за информацията, но вероятно не съм формулирала ясно въпроса си. Касае се за следното:
  Сключва се срочен договор с учител на 1 октомври за периода до 30 юни следващата година; на 30 юни договорът е приключен. Платеният годишен отпуск съответно не е ползван в пълния му размер, тъй като през учебната година това не е възможно. Работодателят поставя условие на учителя - ако желае отново да бъде назначен на следващ срочен договор за новата учебна година от съответния 1 октомври да се откаже от обезщетение за неизползван платен отпуск. Учителят, който би желал отново да работи през следващата година е принуден да се съгласи с това условие. Връчват му заповедта за прекратяване на срочния договор, в която според договорката е вписано, че работодателят не му дължи обезкетение.
  Въпросът ми е дали иманякакво законно основание за подобни устни договорки, при положение, че трудовото правоотношение се прекратява на 30 юни всяка година с изтичане на срока на срочния договор - в съответствие с чл.224, ал. 1 от КТ е налице необходимостта да бъде изплатено обезщетение. Има ли законо основание работодателят да прави подобни договорки и да не изплаща полагащото се обезщетение?
  С уважение
  Весела Стефанова
 • Няма законово основание работникът да се откаже от полагащото му се обезщетение за неизползван платен годишен отпуск.

  Анелия Петрова
 • Благодаря за отговора!
  Не бих искала да ви ангажирам повече, само бих изразила мнение - в случай, че подобно явление е налице трета или четвърта година, вероятно единственият начин да бъдат получени обезщетенията е по съдебен път?!
  Благодаря за Вашите отговори!
  Желая Ви здраве и успехи!
 • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

-->