Здравка Демирева Здравка Демирева Потребител

Изплащане на отпуск, натрупан през майчинствоМайчинството ми свършва на 09.10.2016 г. Имам 50 дни платен отпуск натрупан през годините в който съм била в майчинство. Дали могат да ми откажат да го изплатят? Също искам да питам какво ще стане ако не се върна на работа поради причина, че няма кой да гледа синът ми и няма да го пускам на ясла? Какви са вариантите след края на майчинството?Отговори

  • Здравейте !

    На основание чл.224, ал.1 от Кодекса на труда единствено и само при прекратяване на трудовото правоотношение работникът или служителят има право на парично обезщетение за неизползвания платен годишен отпуск. При прекратяване на трудовия договор работодателя е длъжен да изплати обезщетение за неизползван платен годишен отпуск.

    Ако решите да не се връщате на работа след края на майчинството трябва да уведомите работодателя, че желаете да прекратите трудовия си договор и ако дължите предизвестие да го спазите. Ако решите да не го спазвате за вас се отнася разпоредбата на чл. 220, ал.1 от Кодекса на труда, според която страната, която има право да прекрати трудовото правоотношение с предизвестие, може да го прекрати и преди да изтече срокът на предизвестието, при което дължи на другата страна обезщетение в размер на брутното трудово възнаграждение на работника или служителя за неспазения срок на предизвестието.

    Ако не уведомите работодателя, че желаете да прекратите трудовия си договор и ако не се явите на работа след края на майчинството, работодателя може да ви наложи наказание за самоотлъчки и да прекрати договора с вас на основание чл.330, ал.2, т.6 от Кодекса на труда - дисциплинарно уволнение. Според чл.221, ал.2 от Кодекса на труда при дисциплинарно уволнение работникът или служителят дължи на работодателя обезщетение в размер на брутното си трудово възнаграждение за срока на предизвестието - при безсрочно трудово правоотношение, и в размер на действителните вреди - при срочно трудово правоотношение.

    Анелия Петрова
  • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

-->