Ivelin Georgiew Ivelin Georgiew rabotnik

Предизвестие при прекратяване на трудов договорЗдравейте.

Искам да напусна фирма, в която съм на постоянен трудов договор, тъй като си намерих друга работа. Но там искат да почна до дни, а стария ми работодател не ме освобождава с мотив, че предизвестието ми трябва да е три месеца.

Редно ли е това и как да постъпя с новия работодател?Отговори

  • Здравейте !

    На основания чл. 326, ал.2 от Кодекса на труда срокът на предизвестието при прекратяване на безсрочен трудов договор е 30 дни, доколкото страните не са уговорили по-дълъг срок, но не повече от 3 месеца.

    Ако в трудовия си договор сте уговорили 3 месеца срок на предизвестие, то при неговото прекратяване сте длъжен да го спазите. Ако решите да не го спазвате за вас се отнася разпоредбата на чл. 220, ал.1 от Кодекса на труда, според която страната, която има право да прекрати трудовото правоотношение с предизвестие, може да го прекрати и преди да изтече срокът на предизвестието, при което дължи на другата страна обезщетение в размер на брутното трудово възнаграждение на работника или служителя за неспазения срок на предизвестието.

    Анелия Петрова
  • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

-->