Мартин Александров Мартин Александров Нова звезда ръководител проекти

Отправено ПредизвестиеКакво представлява това предизвестие пред разботодателя за изплащане на неизплатени заплати и неизползвана годишна отпуска след прекратяване на трудовия договор? Какво точно трябва да пише в него?


Вече изминаха 2 месеца след като ми прекратиха договора по взаимно съгласие, а парите не ми ги превеждат.Отговори

 • Здравейте,

  При прекратяване на трудовото правоотношение работодателят е длъжен да подготви редица документи свързани с прекратяването на трудовия договор, в които да е видно какви обезщетения следва да се изплатят на работника или служителя.
  Обезщетението за неизползван платен годишен отпуск по чл.224 от Кодекса на труда се изплаща с последното трудово възнаграждение.

  Във вашия случай, ако работодателят ви е подготвил такива документи и в тях има отразени съответните обезщетения, които следва да ви бъдат изплатени, и въпреки това работодателят не ги е изплатил, можете да се обърнете към Главна инспекция по труда.

  Поздрави!
 • Да , благодаря за отговора.Следващата ми стъпка ще е това , както ме посъветваха и други хора.
 • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

-->