Ивелина Илиева Ивелина Илиева счетоводител

Закупени материали от физическо лицеЗдравейте,

Новооткрито ЕООД се регистрира по ДДС през август и през същия месец издава фактури една от които е за изработка на метално изделие. Проблемът е че собственикът е закупил материалите за изработката му от свое име, не с фактура от името на фирмата тъй като все още не е била регистрирана по ДДС.

Има ли някакъв законен начин тези материали да се заведат на фирмата? Има и граждански договор с физическо лице за изработка.Отговори

 • Здравейте,

  От изложената фактическа обстановка става ясно, че през ЕООД продавате метално изделие изработено с материали, които са собственост не на фирмата, а на физическо лице (собственика).
  Собственикът е можел да изиска документ за покупка (фактура или др. - в зависимост от продавача) и преди фирмата да е била регистрирана съгласно ЗДДС.
  За да може да използвате себестойността на материалите като разход, е необходимо те да са собственост на фирмата. Това може да стане чрез покупко-продажба. За заприхождаването е необходим първичен счетоводен документ за продажба издаден от собственика, който съдържа всички задължителни реквизити съгласно Закона за счетоводството. Обръщам внимание, че собственикът и фирмата му са свързани лица и е необходимо сделката да се извърши при пазарни условия.
  Опция е собственикът да предостави материалните запаси като непарична вноска. Това, обаче, ще е свързано с увеличение на капитал, което е стопанска операция свързана с документална и административна тежест и не е препоръчителна при малка стойност на материалите.
  Друга възможност е в сключения граждански договор изрично да се запише, че наетото лице ще използва собствени материали. В този случай, обаче, за ЕООДто единственият признат разход ще е този свързан с възнаграждението за гражданския договор.

  Моля, имайте предвид, че това е лично мнение на автора и няма обвързващ характер.

  Поздрави,
  Васил Пантев
 • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

-->