Иван Николов Иван Николов Нова звезда шофьор

Обезщетение за безработица след 5 месеца трудов стажСъкратен съм от работа след 5 месеца от назначаването. За последните две години нямам друг трудов стаж. Имам ли право се регистрирам в Бюрото по труда и да получавам пари?Отговори

 • Здравейте !

  1. Условия за придобиване на право на парично обезщетение за безработица:

  Право на парично обезщетение за безработица имат лицата, за които са внесени или дължими осигурителни вноски във фонд „Безработица” най-малко 9 месеца през последните 15 месеца преди прекратяване на осигуряването и които:

  1.са регистрирани като безработни в Агенцията по заетостта;

  2.не са придобили право на пенсия за осигурителен стаж и възраст в Република България или пенсия за старост в друга държава или не получават пенсия за осигурителен стаж и възраст в намален размер по чл. 68а или професионална пенсия по чл. 168;

  3.не упражняват трудова дейност, за която подлежат на задължително осигуряване по КСО, с изключение на лицата по чл. 114а, ал. 1 от Кодекса на труда, или законодателството на друга държава.

  Това означава, че ще имате право да получавате обезщетение за безработица от Бюрото по труда ако в последните 15 календарни месеца имате 9 месеца трудов стаж. Ако имате само 5 месеца трудов стаж няма да имате право на такова обезщетение.

  Анелия Петрова
 • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

Свързани документи с КСО

-->