Нели Георгиева Нели Георгиева Потребител

Осигуряване на служител с ТЕЛКСлужител представи от Май месец ТЕЛК с 69% тр.намалена работоспособност. Състояние на експертизата - работоспособен. Има ли промяна в осигуровките? Трябва ли от вид осигурен 1 да го прехвърля във вид осигурен 11, за лица осигурени за инвалидност поради общо заболяване и т.н.?Отговори


  • Здравейте,

    При лица с намалена работоспособност има промяна само при удържането на данъка, като месечната данъчна основа за доходи от трудови правоотношения на лица с 50 и с над 50 на сто намалена работоспособност се намалява с 660 лв., включително за месеца на настъпване на неработоспособността и за месеца на изтичане срока на валидност на решението. Като в края на годината се прави преизчисление на данъка. Сумата от годишните данъчни основи за лица с 50 и с над 50 на сто намалена работоспособност, определена с влязло в сила решение на компетентен орган, се намалява със 7920 лв., включително за годината на настъпване на неработоспособността и за годината на изтичане срока на валидност на решението.

    Моля, имайте предвид, че това становище е лично мнение на автора и няма обвързващ характер!

    Поздрави,
    Елизабет Петкова
  • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

-->