МИГЛЕНА СТОЕВА МИГЛЕНА СТОЕВА Потребител

Признаване на разходи при работа в друг градФирма със седалище в град А осъществява своята дейност само през летния сезон на морето в град Б. Плаща нощувките на своите служители, за което има и получени фактури с начислен ДДС.

Как трябва да се осчетоводят тези разходи за нощувки на персонала? Може ли това да се отрази като разход за дейността или са евентуално социални разходи или нещо друго?

Това е курортен град, в който работещите по принцип са от цяла България и идват само за сезона.Отговори

 • Здравейте,

  Може да се каже, че след приетите промени в ЗДДФЛ и ЗКПО се дава възможност за работодателите да облагат с данък върху разходите, вместо с подоходен данък, част от доходите от трудови правоотношения, които се предоставят в натура.
  В тази връзка ще подчертая, че по своята същност разходите в натура, попадащи в обхвата на ЗКПО, представляват доход за физическите лица, в полза на които са направени.

  Но така описаните разходи в запитването, касаещи наети от дружеството активи(квартирите), не представляват разходи в натура по смисъла на ЗКПО, тъй като се ползват САМО за ЛИЧНИ НУЖДИ на наетите физически лица и за тези разходи отпада възможността да бъдат обложени, като разход в натура. И в този ред на мисли, въпреки че работодателят не предоставя пари на работника, платеният наем следва да се третира като паричен доход от трудово правоотношение, който е по споразумение между работодателя и работника (трудовия договор),но платен на трето лице (наемодателя). В конкретния случай, доходът ще се смята за придобит при условията на чл. 11, ал. 1, т. 1 и 2 ЗДДФЛ, а именно на датата на:
  плащането на наема - при плащането му в брой;
  заверяването на сметката на наемодателя или получаването на чека - при безналично плащане.

  Трябва да имате в предвид, че в съответствие с ЗДДФЛ в облагаемия доход от трудови правоотношения се включва НЕ само трудовото възнаграждение, а и всички други плащания в пари и/или в натура от работодателя или за сметка на работодателя, с изключение на доходите, които изрично са освободени от облагане в данъчния закон.

  Моля, имайте предвид, че това становище е лично мнение на автора и няма обвързващ характер!

  Поздрави,
  Тодор Тодоров
  (§ 1, т. 83 от ДР на ЗКПО, чл. 24, ал. 1 от ЗДДФЛ)
 • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

Свързани документи със ЗКПО

-->