Ели  Димитрова Ели Димитрова счетоводител

Неспазено предизвестие при съкращение на служителЗдравейте,
На служител във фирма му е връчено предизвестие за съкращение по чл.328, ал.1. Преди да е изтекло предизвестието, служителя казва, че си е намерил работа и иска да започне веднага. Какъв е реда за освобождаването му, в такъв случай?Отговори

  • В този случай се прилага нормата на чл.220, ал.2 от Кт, според която страната, която е предизвестена за прекратяване на трудовото правоотношение, може да го прекрати и преди да изтече срокът на предизвестието, като дължи на другата страна обезщетение в размер на брутното трудово възнаграждение на работника или служителя за неспазения срок на предизвестие.

    Това означава, че можете да прекратите договора и преди да е изтекъл срокът на предизвестието, като няма проблем основанието за прекратяване да бъде чл.328, ал.1 и приложимата за вас точка от КТ, но работника дължи на работодателя обезщетение за толкова дни, с колко той не е спазил срока на предизвестие.

    Анелия Петрова
  • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

-->