mazuro shrauder mazuro shrauder Потребител

Изгубена трудова книжкаЗдравейте,Трудовата ми книжка е изгубена от сегашният ми работодател, и той не желае да ми издаде нова. В момента напускам и единственият документ, който ми представят е Уп-2, Уп-3 за работата ми при него.

Обаче отказват по всякакъв начин да ми издадат нова трудова книжка, с данни от предишни работодатели, както и за трудовият ми стаж към тях.

Вината била тяхна, но не могли да ми издадат нова трудова книжка освен ако не им донеса документи и УП-та от всички предишни работодатели, при които съм работил. Проверих в НОИ,НАП,Инс. по труда и всички институции ме насочват, че съответната фирма/лице, което е изгубило тр.книжка носи отговорност за издаване на нова такава както пише и в закона. Как съм назначаван и преназначаван за последните няколко години без трудова книжка незнам, но те изрично отказват да поемат отговорност: с думите ето ти УП - то е равносилно на Трудова книжка.Мисля да ги дам под съд съгласно чл. 226, ал. 1 и 2 КТ работодателят и виновните длъжностни лица отговарят солидарно за вредите, причинени на работника или служителя поради:

- неиздаване или несвоевременно издаване на необходимите му документи, удостоверяващи факти, свързани с трудово правоотношение, както и при вписване на неверни данни в издадените документи;

- незаконно задържане на трудовата му книжка, след като трудовото правоотношение е било прекратено.Правилно ли съм се насочил, защото вече няколко месеца ме размотават с думите ще потърсим.Благодаря предварително.

Отговори

  • Здравейте,

    След като работодателят ви е загубил трудовата ви книжка, то той носи отговорност за това и е длъжен да ви издаде нова. Освен в чл. 226 от КТ това е записано и в чл. 350, където е записано, че: Когато трудовата книжка бъде изгубена по вина на работодателя, по искане на работника или служителя се издава нова трудова книжка от съответната инспекция по труда. В този случай работодателят представя на инспекцията по труда необходимите данни от предишните работодатели. Моят съвет е да хванете адвокат и да си търсите правата.

    Моля, имайте предвид, че това становище е лично мнение и няма обвързващ характер!

    Пзодрави,
    Салих Асанов
  • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

-->