Ира Иванова Ира Иванова учител

Напускане веднага по желание на работникаЗдравейте,
В платен отпуск съм до 14.08.2016 вкл. След което ми остават още 23 дена отпуск за 2016. Имам ТЕЛК 50 % - с него имам ли право на още 8 дена платен годишен отпуск?

Ще напиша молба за напусна с основен параграф „На основание чл. 326, ал. 1 от Кодекса на труда прекратявам трудовото си правоотношение, считано от 15.08.2016 г. Предизвестието няма да бъде отработено". Устно са предизвестени преди 1 година, че напускам през тази. Ще дължа ли една брутна заплата по чл.220 от КТ, след като са уведомени и са пуснали обяви за моето място? Те нали ще изплатят останалата ми отпуска?

Като подам молбата си с горния текст на 10.08.2016 -в какъв срок са длъжни да ми изготвят документите при напускане, считано от 15.08.2016-трудовата книжка, заповедта и УП2 и УП3? Искам да мога от 16.08. да се регистрирам на борса.Отговори

 • Здравейте,

  Съгласно последната редакция от Кодекса на труда - Работниците и служителите с трайно намалена работоспособност от 50 и над 50% имат право на платен годишен отпуск в размер не по-малко от 26 работни дни.
  Тоест тези лица имат право на 6 дни повече от нормалния основен ПГО установен в минимален размер от КТ на 20 работни дни заради това, че са с трайно намалена работоспособност.

  При прекратяване на трудовото правоотношение работникът или служителят има право на парично обезщетение за неизползвания платен годишен отпуск за текущата календарна година пропорционално на времето, което се признава за трудов стаж, и за неизползвания отпуск, правото за който не е погасено по давност.

  Страната, която има право да прекрати трудовото правоотношение с предизвестие, може да го прекрати и преди да изтече срокът на предизвестието, при което дължи на другата страна обезщетение в размер на брутното трудово възнаграждение на работника или служителя за неспазения срок на предизвестието.

  От Кодекса за социално осигуряване осигурителят е длъжен да издава безплатно документи за осигурителен стаж и осигурителен доход:
  1. при прекратяване на трудови или служебни правоотношения - в срок до 30 дни от прекратяване на правоотношението;
  2. по искане на осигуряваното лице или негов представител - в 14-дневен срок от искането.

  За справка: чл. 220 ал.1 от КТ; чл. 319 от КТ; чл. 224 ал.1 от КТ; чл. 5 ал.7 от КСО

  Моля, имайте предвид, че това е лично мнение на автора и няма обвързващ характер!

  Поздрави,
  Виктория Йотова
 • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

Свързани с Кодекса на труда

-->