Димитър Иванов Димитър Иванов IT

Прекратяване на трудово правоотношение с предложение за граждански договорЗдравейте!

Имам 30 години стаж в едно и също предприятие. Връчиха ми предизвестие, което все още не съм подписал. Ще ми изплатят обезщетенията полагащи се при съкращение. Членът по който ме съкращават е 331. Предлагат ми да започна работа пак на същото работно място, но на граждански договор. Заплатата ще ми е горе-долу същата.

Ще си загубя ли правото на обезщетение на трудовата борса след изтичане на гражданския договор, ако подпиша съгласие за граждански договор?Отговори

 • Здравейте,

  Според чл. 54а от КСО, право на парично обезщетение за безработица имат лицата, за които са внесени или дължими осигурителни вноски във фонд "Безработица" най-малко 9 месеца през последните 15 месеца преди прекратяване на осигуряването и които:

  - имат регистрация като безработни в Агенцията по заетостта;

  - не са придобили право на пенсия за осигурителен стаж и възраст в Република България или пенсия за старост в друга държава или не получават пенсия за осигурителен стаж и възраст в намален размер по чл. 68а или професионална пенсия по чл. 168;

  - не упражняват трудова дейност, за която подлежат на задължително осигуряване по този кодекс, с изключение на лицата по чл. 114а, ал. 1 от Кодекса на труда или законодателството на друга държава.

  Изплащането на паричното обезщетение за безработица се прекратява при: започване на трудова дейност,за която лицето подлежи на задължително осигуряване по КСО.

  Следователно, ако възнаграждението по гражданския договор след намаляването на разходите за дейността е по-малко от една минимална работна заплата за страната към момента, лицето не подлежи на задължително обществено осигуряване и има право да получава обезщетението за безработица от бюрото по труда

  Съгласно чл. 54д. ал. 3 КСО, лицето е длъжно да декларира пред съответното териториално поделение на Националния осигурителен започването на трудовата дейност в срок до 7 работни дни.

  Поздрави,
  Недялка Куфарова
 • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

-->