ТАНЯ ПЕТКОВА ТАНЯ ПЕТКОВА СОБСТВЕНИК

Внос на стоки от УкрайнаКаква е процедурата по осчетоводяване, подаване на ДДС декларации и оформяне на необходимите документи при внос на стоки от Украйна от доставчик, притежаващ сертификат, освобождаващ от плащане на мито? Има ли някакви по-специфични изисквания?Отговори

 • Здравейте,

  Покупката на стоки от страна извън ЕС се удостоверява с митнически документ, в който, ако няма мито, то ще има ДДС.

  В Дневник покупки декларирате само митническия документ:

  Д-т с/ка Стоки - за мито ( ако има )
  Д-т с/ка ДДС - за ДДС
  К-т с/ка Задължение към митници - с общия размер ( мито + ДДС )

  Фактурата от Украйна я осчетоводявате по следния начин ( тя не се отразява в Дневник покупки ) :

  Д-т с/ка Стоки - със стойността на стоките по фактурата
  К-т с/ка Доставчици във валута

  Имайте предвид, че транспортните разходи също биха влезнали в стойността на стоките.

  Моля, имайте предвид, че това е лично становище на автора и няма обвързващ характер.

  Поздрави,
  Нели

 • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

-->