Емилия Великова Емилия Великова ВИБ КОНСУЛТ счетоводител

Грешни салда на контрагентиЗдравейте,
Поради некоректно и недостатъчно аналитично осчетоводяваяне през годините, имам "завещани" грешни начални салда на доставчици и клиенти. След направени справки, успях да уточня голяма част от тях. Kак да отпиша грешните суми (повечето са в размер, по-голям от реалния). Стойностите са в големи размери.Отговори

  • Здравейте,

    За контрагентите, за които имате документи за съответните вземания/задължения, но не можете да установите дали са погасени, можете да ги отпишете, като ще отчетете временна данъчна разлика. За тези, за които нямате документи, нямате друг избор освен да ги отпишете като дкументално необосновани, което ще формира постоянна данъчна разлика.

    Поздрави,
    Митко Димов
  • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

-->