Stefka Vasileva Stefka Vasileva Потребител

Изплатена щета от застрахователКак се осчетоводява изплатена сума от застраховател, когато изплатената сума (750 лв) е по-малка от стойността на фактурата за ремонта (1104 лв с ДДС)?Отговори

 • Здравейте,

  получените премии от застрахователи:
  1) За получената сума от застрахователя:
  Дебит Банкова Сметка 750.00
  Кредит Разчети по застраховки 750.00

  2) За фактурата по ремонта, която е покрита от застраховката:
  Дебит Разчети по застраховки 920.00
  Дебит ДДС по покупките 184.00
  Кредит Доставчици 1104.00

  3) За отнасяне на разликата в приход:
  Дебит Други разходи 354.00
  Кредит Разчети по застраховки 354.00
  В примера съм посочил контировки, в случай, че не попадате в някое от ограничения на правото на приспадане на данъчен кредит, визирани в чл. 70 от ЗДДС.

  Поздрави,
  Станислав Колев
 • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

-->