Потребител

Данък върху доход от отдаване под наем на земеделска земяЗдравейте!
Дължа ли данък върху дохода, получен от отдаване под наем на земеделска земя? Аз съм физическо лице, не съм самоосигуряваща се, отдавам собствена овощна градина на земеделски производител. Той обаче ще се регистрира като такъв на 01.10.2016 г. Договорът е сключен на 05.07.2016 г. и важи за стопанската 2016-2017 г., като в договора се споменава периода, за който се наема земята - стопанската година - от 01.10.2016 г. до 01.10.2017 г. В момента на сключването му той все още не е земеделски производител. Плащането на наема няма да бъде преди 01.10.2016 г.

Трябва ли да декларирам този доход и в какъв срок? Трябва ли земеделският прозводител да ми издаде някакъв документ?

Наемателят е сина ми и аз на практика няма да получа никакъв наем. Договорът му е нужен, за да се регистрира като ЗП. Няма ли друг начин да му предоставя земята?Отговори

  • Здравейте,

    На основание чл. 13, ал. 1, т. 24 от ЗДДФЛ, не са облагаеми доходите, получени от рента, аренда или от друго възмездно предоставяне за ползване на земеделска земя. Следователно придобитите доходи от наем на земеделска земя са необлагаеми доходи по силата на ЗДДФЛ и лицата, които са получили само необлагаеми доходи не са задължени да подават годишна данъчна декларация. Няма друг начин да му предоставите земята, тъй като в анкетните формуляри при регистрация на земеделските стопани се вписват имотите, за които имат регистрирано правно основание за ползване на земеделската земя.

    Моля, имайте предвид, че това становище е лично мнение на автора и няма обвързващ характер!

    Поздрави,
    Елизабет Петкова
  • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

Свързани документи със ЗДДФЛ

-->