Емилия Пенчева Емилия Пенчева помощник директор

Ползване на платен отпускУчителите имат право на 48 дни платен годишен отпуск. Когато са членове на СБУ, ползват още 8 дни допълнителен платен отпуск. Има хора, които по уважителни служебни ангажименти са отложили по смисъла на чл. 176 от КТ до 10 дни.


Въпросът ми е: Кои дни платен годишен отпуск се ползват първо? Отложените, по смисъла на чл.176 от 2010 година или тези от 2011 година? Не е ли недомислие в Закона, ако първо ползваме новата отпуска, а старата се прехвърля в новата календарна година? Така излиза, че от 2011 година не трябва да се прехвърлят 10 дни или пък се сумират 10 дни от 2010 и 10 дни от 2011 година?


Благодаря предварително за отделеното време и разбира се за изясняването на проблема!Отговори

 • Здравейте,

  С промените в Кодекса на труда, свързани с полагаемият платен годишен отпуск, се въведе и нов режим на неговото ползване. Действително разпоредбата налага първо да се използва полагаемият годишен отпуск за съответната година и след него да се ползват оставащите отпуски от предходни години. Това е направено с цел да се прекрати порочната практика на трупане на полагаем отпуск, за който да се получи обезщетение при прекратяването на правоотношението.
  Какво следва да имат предвид работниците и служителите за ползването на платения годишен отпуск.
  На първо място работниците или служителите са длъжни да ползват отпуска си според изготвения от работодателя график. В противен случай работника рискува да загуби правото си на ползване на този отпуск по давност. Правото на платен годишен отпуск се погасява по давност с изтичането на две години от края на годината, за която се полага.
  Отлагането на платения годишен отпуск става по стриктно определени правила и за "уважителни причини" се има предвид следното:
  1. работодателят може да отложи до 10 дни от отпуска поради важни производствени причини
  2. Платеният годишен отпуск може да се отложи и когато работника или служителя не е имал възможност да го използва поради ползването на отпуск поради временна нетрудоспособност, бременност, раждане и осиновяване или отглеждане на малко дете. В тези случаи отложеният отпуск се ползва наведнъж в годината, в която е отпаднала причината за неползването му.
  Само в тези случаи полагаемият платен годишен отпуск може да се отлага.

  На вашия въпрос - Ако отпускът е отложен поради невъзможност на работника да го използва, както е описано в т.2 по-горе, за 2011 година следва първо да използвате отложеният платен годишен отпуск и след него да продължите с полагащия се за 2011 година, така както е по график.
 • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

Свързани с Кодекса на труда

-->