vladi todorov vladi todorov заварчик

Прекратяване на ТД по чл.325, ал.1След прекратяването на трудовият ми договор работодателят ми отказва да ми изплати трудовото възнаграждение. В последния месец имах и болнични и първите 3 дни, които трябва да ми изплати работодателя не ми бяха изплатени.

Kакви са моите права и къде да си ги търся? Какви задължения има работодателят към мен?Отговори

  • Здравейте !

    За времето, в което е действал трудовия договор и работникът е полагал труд, работодателят е длъжен да начисли и да заплати работна заплата за отработените дни, включително и за първите 3 дни от първичен болничен лист. Съгласно чл. 270, ал.2 от КТ трудовото възнаграждение се изплаща авансово или окончателно всеки месец на два пъти доколкото не е уговорено друго.

    Според чл.270, ал.3 от КТ трудовото възнаграждение се изплаща лично на работника или служителя по ведомост или срещу разписка или по писмено искане на работника или служителя - на негови близки. По писмено искане на работника или служителя трудовото му възнаграждение се превежда на влог в посочената от него банка.

    Ако няма уговорен друг по-дълъг срок, то работната заплата трябва да бъде изплатена до края на месеца, следващ месеца на прекратяване на договора. Ако след изтичане на този срок работната ви заплата не бъде изплатена можете да подадете сигнал до Инспекцията по труда или да потърсите услугите на адвокат.

    Анелия Петрова
  • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

Свързани с Кодекса на труда

-->