Александра Тончева Александра Тончева Потребител

Напускане на работа преди изтичане на предизвестиеЗдравейте.
Преди два месеца започнах работа в една фирма. Поискаха ми копие от лична карта, за да ми пуснат договор, който и до ден днешен не съм подписала. Преди две седмици им заявих, че напускам, а те ми казаха, че трябва да дам един месец предизвестие. В последствие, обаче аз напуснах две седмици преди да ми изтече предизвестието и сега те не искат да ми изплатят заплатата за целия месец юни, в който аз съм работила.

Длъжни ли са те да ми изплатят заплатата, след като не е изтекло предизвестието и на какво основание ми я задържат те, след като не съм подписала договор?Отговори

 • Обърнете се към Инспекцията по труда за изясняване на въпроса дали сте работила без подписан от вас и без регистриран в НАП трудов договор или това не е така.

  Ако сте подписала трудов договор и той е бил регистриран в срок в НАП, може да прекратите договора си без да спазите дължимото от вас предизвестие , но в този случай за вас ще важи разпоредбата на чл. 220, ал.1 от КТ - Страната, която има право да прекрати трудовото правоотношение с предизвестие, може да го прекрати и преди да изтече срокът на предизвестието, при което дължи на другата страна обезщетение в размер на брутното трудово възнаграждение на работника или служителя за неспазения срок на предизвестието.

  Анелия Петрова
 • Ако договорът е регистриран, а аз не съм го подписала, тогава какво се случва?
 • Здравейте,

  Според Кодекса на труда (КТ), трудовият договор е в писмена форма и се сключва между работника или служителя и работодателя преди постъпването на работа. Работодателят е длъжен да предостави на работника или служителя преди постъпването му на работа екземпляр от сключения трудов договор, подписан от двете страни, и копие от уведомлението по чл. 62, ал. 3, заверено от териториалната дирекция на Националната агенция за приходите. Работодателят няма право да допуска до работа работник или служител, преди да му предостави гореописаните документи. (Чл. 63, ал. 1 и 2 от КТ).

  Санкциите за нарушаване на чл. 63, ал. 1 или 2 от КТ са регламентирани в чл. 414 от КТ където се казва, че работодател, който наруши разпоредбата се наказва с имуществена санкция или глоба в размер от 1500 до 15 000 лв., а виновното длъжностно лице - с глоба в размер от 1000 до 10 000 лв., за всяко отделно нарушение.

  Анелия Петрова
 • А в случая кое е виновното, длъжностно лице?
 • А в случая кое е виновното, длъжностно лице?
 • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

-->