Задай въпрос тук
Павлов Павлов Павлов Павлов Потребител

Осчетоводяване на ваучери от търговецФирма за търговия на хранителни стоки има договор за продажба срещу ваучери. Проблемът е, че имам фактура от Май и плащане по банка от оператора мес. Юни. Записванията са ми по следният начин:

за получаване на ваучерите:
509/702
4532

за връщане към оператора
498/509

за комисионна
602
4531/401

за получаване на парите по банка
503/498-93

Проблемът е, че фактурата за самите ваучери и комисионната е от месец Май. Стойността на ваучерите е включена в отчета от касовият апарат, но плащането от страна на оператора е месец по късно и съответно тогава съм направила тези записвания. Правилно ли е така или не?Отговори

  • Първата операция за получаване на ваучерите трябва да бъде осчетоводена в деня, в който сте извършили продажбата, но вместо банкноти сте получили ваучери, Те също е трябвало да бъдат маркирани в същия ден на касовия апарат, но не като банкноти, а като ваучери. В деня на извършване на продажбата сте задължени да отчетете прихода от продажба и да начислите ДДС. Грешно е ако тази операция сте я направили в следващия месец.

    Останалите три операции също трябва да бъдат осчетоводени тогава, когато фактически са се случили. Нормално е и няма проблем следващите операции за връщането на ваучерите към оператора, за начисляването на вашата комисионна и за получаването на парите по банковата сметка да бъдат в следващия месец.

    Анелия Петрова
  • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

-->