Павлов Павлов Павлов Павлов Потребител

Осчетоводяване на ваучери от търговецФирма за търговия на хранителни стоки има договор за продажба срещу ваучери. Проблемът е, че имам фактура от Май и плащане по банка от оператора мес. Юни. Записванията са ми по следният начин:

за получаване на ваучерите:
509/702
4532

за връщане към оператора
498/509

за комисионна
602
4531/401

за получаване на парите по банка
503/498-93

Проблемът е, че фактурата за самите ваучери и комисионната е от месец Май. Стойността на ваучерите е включена в отчета от касовият апарат, но плащането от страна на оператора е месец по късно и съответно тогава съм направила тези записвания. Правилно ли е така или не?Отговори

  • Първата операция за получаване на ваучерите трябва да бъде осчетоводена в деня, в който сте извършили продажбата, но вместо банкноти сте получили ваучери, Те също е трябвало да бъдат маркирани в същия ден на касовия апарат, но не като банкноти, а като ваучери. В деня на извършване на продажбата сте задължени да отчетете прихода от продажба и да начислите ДДС. Грешно е ако тази операция сте я направили в следващия месец.

    Останалите три операции също трябва да бъдат осчетоводени тогава, когато фактически са се случили. Нормално е и няма проблем следващите операции за връщането на ваучерите към оператора, за начисляването на вашата комисионна и за получаването на парите по банковата сметка да бъдат в следващия месец.

    Анелия Петрова
  • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

-->