Мария Илиева Мария Илиева счетоводител

Издаване на фактураАко съм получила авансов превод на 23.02.2011 г., коя е крайната дата за издаване на фактура с ДДС?Отговори

 • Здравейте,

  Фактурата се издава задължително не по-късно от 5 дни от датата на възникване на данъчното събитие за доставката, а в случаите на авансово плащане - не по-късно от 5 дни от датата на получаване на плащането.

  Когато, преди да е възникнало данъчно събитие (датата, на която собствеността върху стоката е прехвърлена или услугата е извършена) се извърши цялостно или частично авансово плащане по доставка, данъкът става изискуем при получаване на плащането (за размера на плащането), с изключение на получено плащане във връзка с вътреобщностна доставка. В тези случаи се приема, че данъкът е включен в размера на извършеното плащане.

  Поздрави,
  Борис Тенчев
 • до 5 календарни дни от 23.02.2011
 • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

-->