Радослав Младенов Радослав Младенов IT

Предизвестие за намалено работно време от работодателяСнощи ми се изпрати емайл, в който ми се казва, че от 1-во число на следващия месец ще ми бъде намалено работното време наполовина. Дали наистина е възможно това, при положение, че не е имало никакво предизвестие?Отговори

 • Здравейте.Промяна договореностите в ТД стават по взаимно съгласие/чл.119 от КТ/. Втори вариант предвижда Главата
  Въвеждане на непълно работно време от работодателя

  Чл. 138а. (Нов - ДВ, бр. 48 от 2006 г., в сила от 01.07.2006 г.) (1) При намаляване на обема на работа работодателят може да установи за период до три месеца в една календарна година непълно работно време за работниците и служителите в предприятието или в негово звено, които работят на пълно работно време, след предварително съгласуване с представителите на синдикалните организации и на представителите на работниците и служителите по чл. 7, ал. 2.
  (2) Продължителността на работното време по ал. 1 не може да бъде по-малка от половината от законоустановената за периода на изчисляване на работното време.
  Това според мен означава:
  1.Протокол от съгласуване намалението/след излагане причините за това/с представителите на работещите.
  2.Издаване на заповед за горното.
  3.Предлагане на допълнителни споразумения за намаленото работно време.

  kazimirc4
 • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

Свързани с Кодекса на труда

-->