Анелия Димова Анелия Димова Потребител

Изплащане на отпуск при напусканеЗдравейте!
Как да изчисля каква сума трябва да получа за отпуск, като ситуацията е следната: напускам след изтичане на майчинстовото с предизвестие 1 мес. през което тече част от незиползвания отпуск. Целият отпуск за ползване е 37 дни, а брутната заплата която съм получавала последно е 780 лв по ведомост /т.е преди 45 дневния болничен за майчинство/. 1443 лв ли е това или се бъркам?Отговори

  • Има правила, на база на които се изчислява платеният годишен отпуск:

    Според чл. 177., ал.1 от Кодекса на труда за времето на платения годишен отпуск работодателят заплаща на работника или служителя възнаграждение, което се изчислява от начисленото при същия работодател среднодневно брутно трудово възнаграждение за последния календарен месец, предхождащ ползуването на отпуска, през който работникът или служителят е отработил най-малко 10 работни дни.
    Съгласно наредбата за структурата и организацията на работната заплата и по-конкретно чл.18, ал.1 от нея среднодневното брутно трудово възнаграждение по чл. 177, ал. 1 от Кодекса на труда се установява, като начисленото при същия работодател брутно трудово възнаграждение за последния календарен месец, предхождащ ползването на отпуска, през който работникът или служителят е отработил най-малко 10 дни, се раздели на броя на отработените дни през този месец. В ал.2 на същия член е записано, че при определен месечен размер на трудовото възнаграждение установеното по ал. 1, изречение първо среднодневно брутно трудово възнаграждение се коригира с коефициент, получен от отношението на броя на работните дни на месеца, приет за база, и броя на работните дни на съответния месец, през който се ползва отпускът.

    Брутното трудово възнаграждение за предходния месец се разделя на отработените дни през предходния месец. Така полученото среднодневно брутно трудово възнаграждение трябва да се преизчисли с коефициент, който е равен на отношението на дните от предходния и текущия месец. Този коефициент се изчислява, като работните дни от предходния месец се разделят на работните дни от текущия.

    Анелия Петрова
  • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

-->