Потребител

Уволнение по време на изпитателен срокДъщеря ми започна работа на 2.06.2016 на трудов договор с изпитателен срок 6 мес. в полза на работодателя. На 15-я ден беше уволнена, въпреки че е предупредила от предната вечер управителката, че ще закъснее заради получаване на дипломата си този ден и е получила съгласието ѝ.

На другия ден същата ѝ се е обадила по телефона преди обед и ѝ казала въобще да не ходи повече и че няма да и заплати нищо. Има ли законово основание да не бъде заплатен добросъвестно положен труд?Отговори

 • Прекратяване на договора със срок за изпитване

  Чл. 71. (1) До изтичане на срока за изпитване страната, в чиято полза е уговорен, може да прекрати договора без предизвестие.

  Това означава, че трудовия ви договор е сключен със 6 месеца срок на изпитване уговорен в полза на работодателя. Този шест месечен изпитателен срок служи на работодателя да прецени дали работникът може да изпълнявате работата, за която е нает. Ако през този период работодателя прецени, че работникът не е подходящ за възложената работа, то той има право без да отправя предизвестие и без да посочва причини да прекрати трудовия договор.

  Въпреки това за времето, в което е действал трудовия договор и работникът е полагал труд, работодателят е длъжен да начисли и да заплати работна заплата за отработените дни.

  Анелия Петрова  • 22 Jun 2016 22:01
  • (Потребител)
  • 0
  Благодаря много за бързия отговор ! В случай, че не и заплатят нищо, както е казала управителката по телефона, каква е процедурата ?
 • Съгласно чл. 270, ал.2 от КТ трудовото възнаграждение се изплаща авансово или окончателно всеки месец на два пъти доколкото не е уговорено друго.

  Според чл.270, ал.3 от КТ трудовото възнаграждение се изплаща лично на работника или служителя по ведомост или срещу разписка или по писмено искане на работника или служителя - на негови близки. По писмено искане на работника или служителя трудовото му възнаграждение се превежда на влог в посочената от него банка.

  Ако няма уговорен друг по-дълъг срок, то работната заплата трябва да бъде изплатена до края на месеца, следващ месеца на прекратяване на договора. След като трудовия договор е прекратен през м.06, то заплатата за м.06.2016 г. трябва да бъде изплатена най-късно до 31.07.2016 г. Ако до тази дата няма плащане, то след 01.08 подайте първо сигнал до Инспекцията по труда, а ако е нужно по-късно потърсете услугите на адвокат.

  Анелия Петрова
  • 23 Jun 2016 16:04
  • (Потребител)
  • 0
  Много Ви благодаря за бързината и изчерпателния отговор ! Успешна работа !
 • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

-->