Даниела Енева Даниела Енева счетоводител

Договор за залогПрез 2014г. дружество дава паричен заем на друго дружество със предмет на дейност - производство. Подписан е договор за паричен заем и е договорена лихва. Длъжникът на няколко пъти през 2015г. заявява писмено пред заемодателя, че ще върне средствата и се уговаря краен срок. Към всяка уговорена дата за връщане на заема се изчислява лихва по лихвен лист. До 15.03.2016г. заемът не е върнат и до тази дата е начислена лихва. На 18.03.2016г. длъжникът декларира, че е в невъзможност да върне сумата от главницата и лихвата, затова е сключен договор за залог - бъдещата продукция. След 18.03.2016г. не е начислявана лихва. Това правилно ли е? Следва ли да се начислява лихва след дата на договора за залог?Отговори

 • Здравейте, г-жо Енева,
  сключеният договор за залог е гаранция на кредитодателя, че ще може да удовлетвори вземането си със заложеното имущество. Залогът възниква и съществува заедно с едно задължение, като залогът следва обезпеченото вземане при прехвърляне и/или погасяване.
  Това означава, че възникването на залог, каквото сте описала не погасява задължението за паричен заем, което от своя страна не е основание да се спира начисляване на лихва.
  Ние нямаме информация какво е уговорено в Договорът за залог, но когато при неизпълнение на задълженията на платеца по основният Договор за паричен заем за кредитора ще възникне право да се удовлетвори от цената на заложената бъдеща продукция.

  Моля, имайте предвид, че това становище е лично мнение на автора и няма обвързващ характер!


  С уважение,
  Доника Маринова


 • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

-->