гaля веселиновa гaля веселиновa Потребител

Получaвaне нa мaйчинствоДобър ден,
Рaботилa съм 9 месецa, после двa месецa бях без рaботa и след товa съм рaботилa още 8 месецa. Сегa съм зaписaнa в бюрото по трудa зa 4 месецa. Окaзa се, че съм бременнa. Имaм ли прaвa дa получaвaм плaтено мaйчинство две години зa отглеждaне нa дете?Отговори

 • За придобиване право на парични обезщетения при бременност и раждане е необходимо да са изпълнени следните условия:

  1.Към началото на отпуска лицата да са осигурени за общо заболяване и майчинство;

  2.Да имат най-малко 12 месеца осигурителен стаж като осигурени за общо заболяване и майчинство. Дванадесетмесечният осигурителен стаж може да е прекъснат или непрекъснат и не е задължително да е положен непосредствено преди излизането в отпуск за бременност и раждане или при един и същ работодател.

  3.Да им е разрешен съответният вид отпуск.


  За да имате право да получавате платено майчинство в рамките на две години трябва по време на издаване на първия болничен лист, който е 45 дни преди раждането да се намирате в трудово правни отношения и към този момент да имате действащ трудов договор. Ако по време на издаване на първия болничен лист сте безработна ще имате право само на 1 година платено майчинство. Нужният 12 месечен стаж Вие го имате.  Анелия Петрова
 • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

-->