Ая Яворова Ая Яворова Потребител

Ползване на платен отпуск и напускане на работа след майчинствоЗдравейте,
Предстои ми изтичане на отпуската за гледане на дете до 2 годишна възраст (родено на 09.08.2014). Назначена съм на безсрочен договор, но искам да напусна настоящата си работа.

Какво се случва с натрупаната ми отпуска за двете години майчинство и по какъв начин мога да съм сигурна, че работодателят ще ми я изплати? По-добре ли е първо да подам молба за използване на натрупаните дни отпуска и има ли опция работодателят да ми откаже да ги използвам непосредствено след края на майчинството или е по-разумно да изпратя предизвестие и молба за напускане на работа?

Какви документи са необходими да предам на счетоводството на фирмата (молба за напускане и т.н)?Отговори

 • При прекратяване на безсрочен трудов договор по ваша инициатива на основание чл.326, ал.1 и ал.2 вие трябва да отправите писмено предизвестие до работодателя. Срокът на предизвестието при прекратяване на безсрочен трудов договор е 30 дни, доколкото страните не са уговорили по-дълъг срок, но не повече от 3 месеца.

  При прекратяване на трудовия договор работодателят е длъжен да изплати обезщетение на работника за неизползван платен годишен отпуск. В заповедта за прекратяване на трудовия договор работодателят трябва да запише какви обезщетения се полагат на работника и тяхното парично изражение. Полагащото Ви се обезщетение трябва да бъде отразено във ведомостта за заплати за последния месец, в който сте се водили на работа във фирмата. Когато получите в брой полагащата Ви се сума начислена във ведомостта за заплати, Вие трябва да се подпишете. Ако няма ваш подпис във ведомостта това означава, че Вие не сте получили полагащото Ви се обезщетение. Също така сумата, която трябва да получите може да Ви бъде преведена по банков път или изплатена с пощенски запис. В тези случай не е необходим ваш подпис на ведомостта. Банковия и пощенския документ служат за доказателство, че фирмата е платила дължимите суми към Вас.

  Ако решите да напускате трябва да подадете молба за напускане, в която трябва да запишете считано от кога искате да бъде прекратен трудовия договор.

  Анелия Петрова
 • Здравейте,

  благодаря ви много за изчерпателния отговор.
  Относно натрупалата се отпуска - възможно ли е първо да подам молба за използване на натрупалата се отпуска (непсредствено след изтичането на отпуска по майчински, без да се връщам на работа) и след това да се подаде предизвестие за прекратяване на договора - съответно към края на натрупаната отпуска. Има ли право работодателят да откаже и отложи излизането в отпуска?

  Благодаря Ви предварително!
 • Здравейте !

  Възможно е първо да подадете молба за използване на нарупалата се отпуска, която да ползвате веднага след като изтече майчинството, без да е нужно да се връщата на работа. Но за това е нужно да получите разрешение от вашият работодател. Без той да е издал заповед за ползване на платен отпуск вие нямате право да го ползвате и да отсъствате. В противен случай отсъствията ви ще се считат за самоотлъчка, а това може да доведе до дисциплинарно уволнение.

  Възможно е по време на използването на платен годишен отпуск да подадете молба за прекратяване на трудовия договор, като се съобразите с нужния срок за предизвестие.

  Анелия Петрова
 • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

-->