МАРКЕЛ - С ЕООД МАРКЕЛ - С ЕООД

Освободена доставкаЗдравейте
Фирма, регистрирана по ЗДДС, издава INVOICE на немско училише за тенис - услуга за тренировки по тенис в Германия. Клиента няма ДДС номер.  Като основание за неначисляване ДДС може ли да се приложи чл.41 от ЗДДС? Доставката е освободена; свързана е с образование, спорт и физическо възпитание;Отговори

 • Здравейте,

  Във връзка с поставения въпрос изразявам следното принципно становище:

  1. Мястото на изпълнение е на територията на Германия, /чл. 21, ал. 4, т.4, б. "а"/;
  2. Доставката е освободена, тъй като попада сред изброените доставки в чл. 41 от ЗДДС;
  3. Съгласно разпоредбата на чл. 79, ал. 17 от ППЗДДС:
  При доставка на услуга по чл. 21, ал. 4 и чл. 23, ал. 4 и 5 от ЗДДС, когато доставчикът е данъчно задължено лице, установено на територията на страната, и доставката е с място на изпълнение на територията на друга държава членка, документирането се извършва по правилата на законодателството на тази държава членка, когато данъкът не е изискуем от получателя.
  От горното следва, че трябва да издадете фактурата по реда на немското законодателство.
 • благодаря Ви,
  В коя колона трябва да се отрази В дневника за продажби - където фигурира чл.69

  По пояснение от немската фирма са предоставили информация, че като Малък предприeмач по чл.19/Германия
  са освободени от ДДС до 18 000 EUR
 • Здравейте,

  По мое мнение е редно да включите фактурата в колона 24, защото в колона 23 се декларират доставки, които ако бяха осъществени на територията на страната, за тях Вие бихте имали право да ползвате данъчен кредит, т.е. извършвате доставка, която ако е извършена в Бг се облага с 20% и съответно имате право на данъчен кредит за получените доставки свързани с нея.
  В случая, когато става дума за освободени доставки, нямате право на данъчен кредит.

  Поздрави!
 • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

Свързани документи със ЗДДС

-->