Антония Паунова Антония Паунова Потребител

Осигуряване на Управител на ЕООД, работещ на трудов договорПрез 2015г. Управител /едноличен собственик на капитал/ на ЕООД в България работи по трудов договор в България до 01,06,2015г. Осигурява се по тр. договор и като самоосигуряващо се лице всеки месец до 2600,00лв. ОД /м.

От 01.06.2015г. по трудовия договор в България е в неплатен отпуск и започва да работи по трудов договор в Брюксел, към ЕП където е осигурен над 2600,00лв. на месец /видно от представените документи за получени доходи в Брюксел/.

Как следва да се осигурява лицето в България от 01.06.2015г. /съответно как ще се попълни Табл.1,2 в ГДД 2015/ при положение, че ЕООД на което е управител не е спряло дейност през 2015г.?

Лицето следва ли да подаде в данъчните служби в Брюксел декларация или друг документ, че е управетул на ЕООД в България?Отговори

  • Здравейте,

    Във всички случаи следва да се вземе предвид поредността на видовете правоотношения, за които лицето подлежи на задължително осигуряване. На първо място винаги за трудовите правоотношения и след това е самоосигуряването. В случай, че лицето е осигурено върху максиламния осигурителен доход на друго място, то няма да има основание да внася осигурителни вноски като самоосигиряващо се лице в България.

    Поздрави,
  • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

Свързани документи с КСО

-->