Мария Мустакерова Мария Мустакерова счетоводител

Назначаване по граждански договорМогат ли барман и сервитьор да бъдат назначени на граждански договор?Отговори

 • Здравейте,

  Гражданският договор е договор за изпълнение на определена работа , за предоставяне на определен резултат от извършена дейност от едно физическо лице. Той се сключва по реда на Закона за задълженията и договорите и за него не важат разпоредбите на Кодекса на труда.

  Най-съществената разлика между гражданския и трудовия договор е, че предметът на трудовия договор е самото даване на работната сила за определено време от деня, което се нарича работно време.

  В гражданския договор задължително трябва да се съдържа срока, в който следва да се предостави резултата от възложената работа, или възложителят не може да изисква от изпълнителя спазване на определено работно време.

  Във Вашия случай не можете да назначите барман и сервитьор на граждански договор, тъй като тези дейности се извършват на конкретно работно място и в определено време на деня. Това създава трудово правооотношение, тъй като не касае само еднократно извършване на работа, при която да се постигнат определени резултати с еднократно платено възнаграждение.

  Поздрави,
  Величка Павлова
 • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

Свързани с Кодекса на труда

-->