Калин Иванов Калин Иванов Потребител

Прекратяване на трудов договор без предизвестиеЗдравейте. Назначен съм на работа по чл.67, ал.1, т.1 във връзка с член 70 ал.1,
1. Този договор се сключва със срок на изпитване до 6 месеца
2. Този договор може да бъде прекратен по реда, предвиден в КТ.
3. Срокът на предизвестие при прекратяване на трудовия договор е 30 дни и е еднакъв и за двете страни.

Как мога да напусна по най изгодния за мен начин? Намерил съм си по-добра работа. Трябва ли да карам този срок от 30 дни предизвестие или мога да напусна без него?Отговори

 • При така описаните клаузи от договора за вас предизвестието от 30 дни важи за всички случай - и по време на изпитателния срок и след това.

  Може да прекратите договорът си без да спазите дължимото от вас предизвестие , но в този случай за вас ще важи разпоредбата на чл. 220, ал.1 от КТ - Страната, която има право да прекрати трудовото правоотношение с предизвестие, може да го прекрати и преди да изтече срокът на предизвестието, при което дължи на другата страна обезщетение в размер на брутното трудово възнаграждение на работника или служителя за неспазения срок на предизвестието.


  Анелия Петрова
 • А може ли да подам молба за прекратяване на трудовия договор във връзка с член 325 т.1 от КТ
 • Да, можете, стига работодателят да се съгласи с това ваше предложение.

  На основание чл. 325, ал.1, т.1 се прекратява трудов договор по взаимно съгласие на страните, изразено писмено. без която и да е от страните да дължи предизвестие. Страната, към която е отправено предложението, е длъжна да вземе отношение по него и да уведоми другата страна в 7-дневен срок от получаването му. Ако тя не направи това, смята се, че предложението не е прието.

  Анелия Петрова
 • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

-->