Milka Lozanova Milka Lozanova организатор

Попълване на осигурителна книжка на самоосигуряващо се лицеКак се попълва Осигурителна книжка на самоосигуряващо се лице? Нека осигурителния доход за 2015 е 420лв.и няма болнични и допълнителни доходи.

В НОИ има нови Осигурителни книжки, в които колоните са от №1 до №10: - колона 1 - месеци, к.2 - работни дни, к.3 - осиг. доход, к.4 - други доходи с осиг. вноски, к.5 - осиг. вноски/общо за за с-ка на осигурител и осиг. лице/самоосиг. лице/, к.6 - други осиг. вноски, к.7 - Окончат. размер на осиг. доход/за самоосиг. лице/ - колоната не е разграфена, - парични обезщетения за временна неработоспособност/колони - № 2,3,4 и 5/, парични обезщетения за отглеж. на малко дете - колони 6,7 и 8, к.9 - Дата, к.10 - Подпис на инспектор по осигуряването.

Къде и какво се попълва?Отговори

  • Здравейте,

    Ако не сте запознати с начина на попълване на осигурителна книжка, моля, обърнете се към експертите в НОИ!

    Успех!
  • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

Свързани документи с КСО

-->