Катя Кирева Катя Кирева Потребител

Доставка на услуга извън ЕСАвстрийска фирма има обект в Грузия и сключва договор с ЕООД от България за услуга /монтаж на видеонаблюдение със собствени материали/. ЕООД-то е регистрирано по ЗДДС /чл.100/.

1. Каква фактура трябва да издадем? Kак става начисляването на ДДС за страна извън ЕС - с ДДС 0% или основание за неначисляване на ДДС?

2.Необходима ли е ВИЕС декларация?

3.Фактурата включва ли се в СД по ДДС и в дневника за продажби и ако се включва, в кои колони и на кой ред?Отговори

 • Здрадвейте,
  Във връзка с поставените въпроси изразявам следното принципно становище:

  По отношение на определянето на мястото на изпълнение при доставка на услуга, ЗДДС регламентира, че когато услугата се извършва на постоянен обект, който се намира на място различно от мястото, където се намира получателят на услугата, то мястото на изпълнение е там, където се намира обектът. В описаната фактическа обстановка става ясно, че обектът се намира в Грузия, откъдето следва, че мястото на изпълнение е Грузия /чл. 21 ал.2 от ЗДДС/.
  На основание чл. 12 облагаеми са доставките с място на изпълнение на територитята на страната, както и доставките облагаеми с нулева ствака, които са подбробно изброени в глава трета от закона.
  Тъй като мястото на изпълнение е Грузия, доставката, която извършвате, не попада в хипотезата на чл. 12 от ЗДДС, т.е. тя е извън обхвата на закона. За тази фактура не важат изискванията предвидени в закона и при издаването й не се начислява ДДС.
  На основание чл. 69, ал. 2 от ЗДДС за облагаеми доставки се смятат и доставките в рамките на икономическата дейност на едно регистрирано лице, които са с място на изпълнение извън територията на страната, но които биха били облагаеми, ако са извършени на територията на страната.
  Вашата доставка попада в тази хипотеза и затова трябва да я включите в дневника за продажби като я отразите в колона 23. Това се прави, защото независимо, че доставката е извън обхвата на закона и съответно не се начислява ДДС по нея, дружеството все пак има право да приспадне данъчен кредит за доставките и услугите, които получава във връзка с осъществяването на своята икономическа дейност.
  По отношение на VIES декларацията, не сте длъжни да подавате такава, тъй като мястото на изпълнение не е на територията на друга държава членка.

  Поздрави!
 • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

Свързани документи със ЗДДС

-->