Ина Бориславова Ина Бориславова Потребител

Назначаване по граждански или трудов договорКак да назнача инструктор по латино танци (физическо лице без документ за завършен курс за инструктор) - който има вероятност да преподава един или два пъти в месеца, на повикване, за по един астрономически час?Отговори

  • Здравейте. Можете да назначите лицето по Чл. 114. (Нов - ДВ, бр. 25 от 2001 г., в сила от 31.03.2001 г., изм. - ДВ, бр. 108 от 2008 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 15 от 2010 г.) Трудов договор може да се сключва и за работа през определени дни от месеца, като това време се признава за трудов стаж.Изборът на часовете и заплащането му са Ваши.
    kazimirc4
  • Здравейте,

    Г-н Халачев е отговорил на въпроса ви, имате ли нужда от допълнителни уточнения?
  • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

Свързани с Кодекса на труда

-->