Потребител

Данък върху разходитеЗдравейте,За годината дружество има приходи 5000 лв., разходи 1100 лв. и съответно счетоводна печалба 3900 лв. В разходите са включени 100 лв. представителни разходи, свързани с дейността. За опростяване на изчисленията, счетоводната печалба е равна на данъчната печалба. В ГДД по чл. 92 от ЗКПО декларира 390 лв. корпоративен данък и 10 лв. данък върху разходите, общо 400 лв.От тези изчисления излиза, че 100 лв. представителни разходи все едно не са признати за данъчни цели.

Правилни ли са разсъжденията? Посочват ли се представителните разходи в намаление на счетоводния финансов резултат в ГДД?


Отговори

  • Здравейте,

    Съгласно ЗКПО, с данък върху разходите се облагат представителните разходи, свързани с дейността. Разходът и данъкът върху него се признават за данъчни цели в годината на начисляване и не формират данъчна временна разлика. Данъкът върху разходите се декларира и внася в срок до 31 март на следващата година с годишната данъчна декларация по чл.92 от ЗПКО (част VII).

    Във Вашия случай (след като попълните част VII от ГДД) данъчно признати разходи ще ви бъдат 1110 лева, които включват както представителните разходи (1100 лева), така и данъкът върху тях (10 лева). Корпоративният Ви данък ще бъде 389 лева.

    Поздрави,
    Величка Павлова

  • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

Свързани документи със ЗКПО

-->