Потребител

Префактуриране на разходи за минали периодиЗдравейте,
Електромер и водомер се водят на партидата на фирма Х. Фирмите Х и Y нямат наемни отношения. Фирма Х издава фактура на фирма Y за консумираните от последната ток и вода за периода от януари до юни включително, с дата на фактурата и дата на данъчното събитие 30 юни.

Правилно ли е това? Ще има ли проблеми за фирмите при евентуална данъчна ревизия?Отговори

 • Здравейте във връзка с поставения въпрос мога да изразя следното мнение:

  Описанието е твърде общо, но доколкото разбирам от представените обяснения, У ползва помещение, което е на Х. Съответно партидите на електромера и на водомера се водят на Х и той от своя страна префактурира разходите за ток и вода на У.

  Х и У нямат сключен договор /нямат наемни отношения/, което води до заключението, че У ползва помещението безвъзмездно от Х или поне не става ясно У да плаща наем на Х.

  Също така не е споменато да има бартер, т.е. У ползва помещението като в замяна извършва нещо за Х.

  Не се споменава и дали Х и У са свързани лица.

  Ако лицата са свързани, данъчните органи могат да третират сделката като отклонение от данъчното облагане.
  Освен това ако във връзка с помещението е ползван някога данъчен кредит то при извършването на безвъзмездна доставка същата е приравнена на възмездна и трябва да се начислява съответно ДДС.

  В общия случай е прието подобни разходи да се прехвърлят към наемателя, защото той е реалния ползвател. При евентуална проверка или ревизия органите по приходите винаги изискват договора, защото именно на него се доказва реалния ползвател. Във вашия случай ще трябва да представите други доказателства, на база на които да се приеме, че реалния ползвател е У.
 • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

Свързани документи със ЗДДС

-->