Anastasia Nikolova ANTOVA Anastasia Nikolova ANTOVA Нова звезда СПЕЦИАЛИСТ В АДМИНИСТРАТИВЕН ОТДЕЛ

Заплата по заместване по чл.259От 27.04.до 14.05.2016г. ми пускат заплата по чл.259 от КТ за заместване на колежка в предприятието. На 10.05.2016г. внезапно си си пуснах един ден отпуск за смърт на родител. В предприятието се плаща на 10 дни. За единия ден отпуск ми го водят като обикновена отпуска и не ми плащат за работа по заместване. Редно ли е това, което направиха със мен> Какво да направя?Отговори

  • Здравейте.Прочетете си и разберете текста на Чл. 177. от КТ (1) (Изм. - ДВ, бр. 100 от 1992 г., изм. - ДВ, бр. 108 от 2008 г.) За времето на платения годишен отпуск работодателят заплаща на работника или служителя възнаграждение, което се изчислява от начисленото при същия работодател среднодневно брутно трудово възнаграждение за последния календарен месец, предхождащ ползуването на отпуска, през който работникът или служителят е отработил най-малко 10 работни дни.
    Обърнете внимание- възнаграждението се формира за последния календарен месец-ПРЕДХОЖДАЩ ?!

    kazimirc4
  • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

-->