Andromeda Software Ltd. Andromeda Software Ltd.

Въдвеждане на работна смянаЗдравейте,
В връзка с казус за продължителността и въвеждането на нова смяна, имам следните въпроси:

Опция А) Ако лицето работи само и единствено на тази смяна- наречена 4-та (условно фиксирана с начало 1:30-10:30h) и не е на СИРВ и не сме въвели затворен цикъл на работа 24/7, тогава има ли право на 1 час почивка за хранене и може ли тя да бъде подвадена от нощните часове? Ако това е възможно, то тогава тази смяна може ли да се счита за смесена, а не нощна?

Опция Б) Ако лицето работи само и единствено на тази смяна - наречена 4-та (условно фиксирана с начало 1:30-10:30h) и за него също важи СИРВ, но той е назначен на непълно работно време (не половин работен ден – 4 часа), договорът му може ли да бъде трудов или е възможно да е само граждански? И в този случаи важи ли законовият постулат: “сутрешната смяна не може да започва по -рано от 6 ч., а нощната - по -късно от 22 ч., поради необходимостта от достатъчно време за сън и възстановяване“ или той се отнася само когато лицето е назначено на пълно работно време? При непълно работно време, служителят има ли право на едночасова почивка и тя подважда ли се от общата продължителност на дискутираната смяна?Отговори

 • Здравейте.
  Моля за информация с каква продължителност на работното време на работещите във фирмата към момента на промянат?

  kazimirc4
 • Извинете за правописа - " с каква продължителност на работното време са договорите на работещите във фирмата към момента на промяната" ?
 • Здравейте. Ще приема, че става въпрос за ТД с режим на работа 8 часа и 1 час почивка. При режим на работа- 1:30-10:30h имаме нощна смяна - Чл. 140а. от КТ.
  Продължителността на нощните смени е 7 часа. При това положение изчислената продължителност на тази смяна ще е 9.144 часа/приведена към 8-часов режим/. Налице е ИЗВЪНРЕДЕН ТРУД, който има определени ограничения при полагане, и изисква съответното заплащане. Абсолютно задължително е прекъсване на работното време-във Вашия случай от 1 час. Да не забравяме, че при работата на компютър/което подозирам/ на всеки час работа се полагат по 15 минути почивка! Тъй като продължителността на нощния труд е 4.5 часа, същата се счита за нощна !-Чл. 141. (2) от КТ. В Правилника за вътрешен трудов ред се указва начинът на редуване на смените. При този режим на работа следва да се изготвя и утвърждава от Работодателя поименен График. Същият може да послужи при възможна трудова злополука, при проверка от Инспекцията по труда. В случая не съм изчерпателен.
  Сумираното изчисляване на работнато време се практикува, когато в определен период времето се увеличава, а след това се намалява. Тук няма такъв случай!
  При Опция Б - работата изисква наличие на трудов договор, а ако същата се изпълнява извън фирмата и отговаря на изискванията, е възможен и граждански договор. Часовете 6 и 22 са упоменати в КТ във връзка с това, кой труд е дневен или нощен. Не считам да има ограничения по това, кога да започва съотвената смяна. При 4-часов режим работодателят може да утвърди/въведе/ почивка според необходимосттта от такава.

  kazimirc4
 • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

-->