Пийт Зилк Пийт Зилк Потребител

Начисляване на местни данъциЗдравейте,
Фирма заплаща местни данъци за 2015 година през май месец 2016 г. Как е коректно да се осчетоводи този разход? Трябва ли да се начисляват местните данъци в годината, за която се отнасят, ако не са платени? Как процедирате в тези случаи?Отговори

 • Здравейте,

  Съсгласно закона за счетоводството, предприятията осъществяват счетоводството си при спазване на счетоводни принципи. Един от тези принципи е за текущо начисляване, което означава, че приходите и разходите, произтичащи от сделки и събития, се начисляват към момента на тяхното възникване, независимо от момента на получаването или плащането на паричните средства или техните еквиваленти и се включват във финансовите отчети за периода, за който се отнасят.

  Във вашия случай трябва да начислите тези разходи за местни данъци в годината, за която се отнасят, или в 2015 година.

  Поздрави,
  Величка Павлова
 • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

-->