Татяна Влахова Татяна Влахова счетоводител

Назначаване на управителЗдравейте,
Собственик на ЕООД, който е на ДУК назначава друго лице за Управител на фирмата на ТД, трябва ли да се прекрати договора на собственика и по какъв начин или може да си остане с този договор и да получава възнаграждение?

Същото лице се самоосигурява като собственик на друга фирма и при това положение, ако му се прекрати ДУК, пак ли ще е само осигуряващ на две места или само на едното и какви документи да подаде в НАП?Отговори

 • Здравейте г-жо Влахова,
  съгласно изискванията на Търговския закон управлението на дружество с ограничена отговорност се възлага с договор за възлагане на управлението, който трябва да е в писмена форма и името на управителя да бъде вписано в Търговския регистър ( съгласно изисквания на чл. 141 от ТЗ).
  Едноличният собственик може да назначи друго лице за управител, но не и чрез сключен трудов договор.
  ЕООД може да има и двама и/или повече управители.
  Едноличният собственик може да получава възнаграждение по ДУК, ако извършва управленска дейност.
  По втория въпрос - ако се физическото лице - собственик се самоосигурява в друго дружество, но не е достигнало максималния осигурителен доход, ще има задължение поне да се самоосигурява във второто дружество, но само ако е управител.
  Ако един управител не получава възнаграждение по ДУК, то този управител трябва да се самоосигурява.
  При започване и прекратяване на самоосигуряване това обстоятелство се декларира в НАП с Декларация за регистрация на самоосигуряващо се лице ( образец на НАП).
  Тази тема е доста обширна, затова оставам на разположение за въпроси и коментари.

  Поздрави,
  Доника Маринова
 • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

-->