Elena Dimitrova Elena Dimitrova счетоводител

Наем на гаражи за лични нуждиЗдравейте!
Фирмата ни плаща наем за офис и гаражи към него. Тъй като тя няма автомобили, гаражите се използват от служителите за техните коли. Въпросите ми са:

1. До сега съм приспадала целия данъчен кредит за наем като не съм знаела, че има и гаражи, които не се ползват за дейността. Как мога да коригирам това в дневниците по ДДС, за да върна неправомерно ползвания данъчен кредит за гаражите? За периодите на неправомерно ползване са ни възстановявали целия данъчен кредит, което не е било редно.

2. Ако от тук на сетне започна да включвам в ДДС дневник покупки наема на гаража без право на данъчен кредит, то има ли нещо специфично, което трябва да правя - да издавам някакви протоколи или да декларирам в специфична колона и т.н.

3. Трябва ли съответния наем за гараж да се отнесе като доход на лицата, които го ползват със съответните осигуровки? В случай че да, ще бъде ли признат разхода за наем на гаражите за ЗКПО цели?Отговори

  • Здравейте,
    Във връзка с поставените въпрос мога да изразя следното:
    Ползвания данъчен кредит можете да върнете като начислите данъка с протокол, като същият се издава най-късно на последния ден от данъчния период, през който са възникнали обстоятелствата за извършване на корекцията. Протоколът се включва в дневник за покупките с отрицателен знак.
    Ако включвате в дневника за покупки наема на гаража без право на данъчен кредит не сте задължени да начислявате данък и съответно да издавате протокол.
    Наемът на гаража може да се третира като допълнително възнаграждение, което е определено в непарична форма. Върху възнагражденията, които са в непарчина форма се дължат осигуровки и съответно данък. По отношение на ЗКПО за вас това е признат разход за възнаграждения по трудови правоотношения.
  • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

Свързани документи със ЗДДС

-->