Потребител

Определане на дата за протокол по чл.117Имам получена стока от Австрия на 23.03.2016г., но фактурата е пусната с дата 27.04.2016г., а плащането съм направила през м.мMай. С коя дата трябва да е протокола?Отговори

  • Здравейте,
    Съгласно разпоредбите на ЗДДС Протоколът при ВОП се издава в срок до 15 дни считано от датата на настъпване на данъчното събитие. На тази дата данъкът става изискуем. При ВОП данъчното събитие настъпва на датата, на която е извършено вътреобщонстното придобиване. Във вашия случай датата е 23.03.2016 г., съответно 15-те дни текат от тази дата.
    Справка чл. 117 и чл. 25 от ЗДДС.
  • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

Свързани документи със ЗДДС

-->