ДАНИЕЛА ИВАНОВА ДАНИЕЛА ИВАНОВА икономист

Допълнителен платен отпуск по чл.156 от КТЗдравейте,
Интересува ме допълнителния платен отпуск по чл.156 от КТ във връзка с "Наредбата за определяне на видовете работи, за които се установява допълнителен платен годишен отпуск" /не по-малко от 5 работни дни/. Този отпуск задължителен ли е за работодателя да го осигури, или се разрешава по негова преценка? Може ли да не го даде на работниците?Отговори

 • Здравейте,

  Правото на допълнителен платен годишен отпуск се предоставя в два случая:

  1. при специфични условия и рискове за живота и здравето, които не могат да бъдат отстранени, ограничени или намалени, независимо от предприетите мерки.
  Условията за прилагане са уредени в чл. 2, чл. 4 от Наредбата за определяне на видовете работи, за които се установява допълнителен платен годишен отпуск, както и в чл. 156, ал. 1, т.1 от КТ във връзка с чл. 137, ал. 3 от КТ. Допълнителният платен годишен отпуск при специфични или вредни за здравето условия е с минимална продължителност от 5 работни дни.

  2. при ненормиран работен ден.
  Ненормирано е работното време, в рамките на което работниците или служителите продължават да изпълняват трудовите си задължения и след изтичане на редовното работно време (чл. 139, ал. 4 от КТ). Минималната продължителност на този вид допълнителен платен годишен отпуск също е 5 работни дни.

  Съгласно чл.156, ал.1 от Кодекса на труда работникът или служителят има право на допълнителен платен годишен отпуск и работодателят е длъжен да разреши правото му на ползване.

  Поздрави,
  Величка Павлова
 • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

-->