Потребител

Данъци при придобиване на яхтаЗдравейте!
При придобиване на ветроходна яхта дължи ли се данък придобиване при следните различни условия:

1.Придобита от физическо лице от българска фирма.
2.Придобита от юридическо ли;це от производителя в ЕО.
3.Придобита от юрид.лице от ЕО и регистрирана в пристанище в ЕО .

Ако се дължи, върху коя стойност?Отговори

 • Здравейте,

  Да, дължи се данък придобиване.
  Дължимият данък се заплаща на две равни вноски в следните срокове: до 30 юни и до 31 октомври на годината, за която е дължим. На предплатилите до 30 април за цялата година се прави отстъпка от 5 %.
  При придобиване на плавателно средство през годината дължимият данък върху превозните средства се заплаща в двумесечен срок от придобиването.
  При декларирането на плавателното средство в общината следва да представите документ за платен данък при придобиване.
  Размерът на данъка се определя от служител на общинската администрация въз основа на данни от регистъра на пътните превозни средства, поддържан от Министерството на вътрешните работи.
  Отнася се за първо и второ условие. Във връзка с третото е необходимо да се провери законодателството на съответната държава от ЕО.

  За справка чл.54 ал.4 от ЗМДТ

  Моля, имайте предвид, че това становище е лично мнение на автора и няма обвързващ характер!

  Поздрави,
  Кристина
 • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

Свързани документи със ЗМДТ

-->