Нина  Младенова Нина Младенова Потребител

Прехвърляне на земеделско стопанствоЗдравейте!
Земеделски производител, физическо лице. Облага се на 60% НПР, ползвал е преотстъпване на данък по ЗКПО и през 2014г. е закупил техника. Понеже земеделският производител е пенсионер (вече е на възраст), желае да прехвърли стопанството си (всички активи и пасиви) на друго лице, което не е ЗП, но ще се регистрира.

Дали е възможно прехвърлянето да стане преди изтичане на 3-годишния срок от преотстъпването на данъка, през който земеделският производител не трябва да прекъсва дейността? Дейността би продължила в същия си вид.Отговори

  • Какво имате предвид под "ползвал е преотстъпване на данък"? Тези 60% признати разходи или след определяне на дължимия данък от целия размер е преотстъпил отново до 60%? Къде го прочетохте това?
  • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

Свързани документи със ЗКПО

-->