Krasimira Petrova Krasimira Petrova Потребител

Извършване на гаранционен ремонтЗдравейте,
Фирма извършва гаранционен ремонт на уред. Употребяват се материали и труд за ремонта. Фирмата ще получи сумата от производителя, с който имат сключен договор за доверен сервиз (Българска фирма).

Как следва да се изпишат материалите, употребени за ремонта?Отговори

  • Здравейте,

    съгласно приложимите счетоводни стандарти и по- точно МСС 2/ НСФОМСП 2 в параграф 19 се казва, че дотолкова, доколкото доставчиците на услуги имат материални запаси, те се оценяват по себестойността на тяхното производство. Тази себестойност се състои главно от разходите за труд и другите разходи за персонала, пряко зает в предоставянето на услугата, включително служителите, изпълняващи надзорна дейност, и съответната част от общите разходи за тях. Трудът и другите разходи, свързани с продажбите и общия административен персонал, не се включват, а се признават като разходи за периода, в който са възникнали. Себестойността на материалните запаси на доставчиците на услуги не включва надценките за печалба или неотносимите общи разходи, които понякога са включени в цената, която искат доставчиците на услуги.

    Поздрави,
    Станислав Колев
  • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

-->