Стефан Николов Стефан Николов Потребител

Търговия в АнглияЗдравейте!
Българска фирма (ООД) планира да купува стоки от България и да ги продава в Англия на физически и юридически лица.

1) За тази операция, необходимо ли е фирмата (ООД) да бъде регистрирана по ЗДДС?

2) Как става отчитането на ДДС в двете страни? Как трябва да бъде отразено това във фактурите?

3) Фирмите в Англия ще искат фактури на английски език. Трябва ли фактурите да се издават и на английски, и на български език?

Бихте ли споделили, ако има, и допълнителна информация късаеща горните въпроси?Отговори

 • Здравейте във връзка с поставените въпроси мога да изразя следното:
  1. Ако дружеството купува стоки от България, които в последствие продава на физически и юридически лица.

  Щом ще извършвате доставка на стоките и към физически лица, които са данъчно незадължени лица, фирмата трябва да се регистри по ЗДДС. Това изискване се налага поради факта, че извършвате дистанционна доставка на стоки /чл. 14 от ЗДДС/. На следващо място трябва да следите прага за тези доставки, който е определен във Великобритания /по данни от Април 2015 г. беше 70 000 паунда или 97 656 евро/. Ако надвишите този праг трябва да се регистрирате по ДДС във Великобритания.

  2.Как става отчитането на ДДС в двете страни? Как трябва да бъде отразено това във фактурите?

  Ако надхвърлите прага и трябва да се регистрирате във Великобритания, сте длъжни да спазвате изискваният на техния закон по отношение на документирането на доставките, за което не мога да Ви дам информация.

  След като се регистрирате по ДДС, трябва да проверявате дали получателят по доставката е регистриран по ДДС във Великобритания. Това става като направите проверка на номера, който той Ви е предоставил /в сайта на НАП/.

  Ако дружеството е регистрирано по ДДС във Великобритания, тогава Вие извършвате вътреобщностна доставка на стоки и прилагате данъчна ставка 0 %. Основанието за начисляване на нулевата ставка задължително се отразява във фактурата.
  Начислявате 0 % ДДС, защото получателят по доставката е задължен да плати данъка, като издаде протокол, с който си самоначислява ДДС. В качеството си на регистрирано лице, той има право да ползва данъчен кредит във Великобритания.

  За доставките към физическите лица и тези, които не са регистрирани по ДДС, издавате фактура като начислявате стандартната ставка от 20%. Тези лица нямат право на данъчен кредит.

  3. Фирмите в Англия ще искат фактури на английски език. Трябва ли фактурите да се издават и на английски, и на български език?

  При проверка от органите по приходите / НАП/, съгласно разпоредбите на ДОПК те имат право да ви изискат преведени всички документи, които касаят доставките.


  Поздрави!
 • Здравейте Г-н Христов,

  бихте ли ми казал, имам ли право да издавам фактура в GBP.
  Клиента ми от Англия не я иска в €...
  Като за целта вече сме открили банкова сметка в GBP.

  Благодаря Ви!
 • Здравейте,

  Съгласно чл. 5 от ЗСч. следва да имате в предвид, че :

  Счетоводните документи в предприятията се съставят на български език с арабски цифри и в левове. Те могат да се съставят и на съответния чужд език в чуждестранна валута в случаите на сделки, уговорени в чуждестранна валута с чуждестранни контрагенти. Когато сделката е уговорена в чуждестранна валута, левовата ѝ равностойност се определя, като към сумата в чуждестранна валута се прилага централният курс на Българска народна банка към датата на сделката.
  Счетоводните документи, които постъпват в предприятията на чужд език, се превеждат на български език, в случаите, когато това е предвидено в закон.

  Основавайки се на горното няма пречка да издадете инвойс към българската фактура, който да е в паундове.

  Поздрави!
 • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

Свързани документи със ЗДДС

-->